КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

СИМЕКС ЕООД предлага компетентна консултация по проекти или части от тях, изготвяне на анализи, сравнителни характеристики, предложение за промени на начина за изпълнение на проектните решения и др.. Основен принцип при работата с инвеститори и клиенти е постигане на оптимален баланс по отношение на количеството строително монтажни работи, качеството на влаганите материали, сроковете за изпълнение и крайната цена.