• Demo Slide
    Demo Slide
  • Demo Slide
    Demo Slide

НАЧАЛО

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.077-0066-C01„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „СИМЕКС”ЕООД

Обща стойност:  150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране

Начало: 25.01.2021г.

Край: 25.04.2021г.

 

 


НОВИНИ

Проект BG05M9OP001-1.003-0466-C01„Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Симекс“ ЕООД“

Кратко описание на проекта
Симекс ЕООД е базирана в град Шумен строителна фирма, която покрива широк спектър от дейности и услуги в гражданското и промишленото строителство. Оперираме основно на регионално ниво, но имаме изпълнени обекти и на територията на общините Девня и Варна. От създаването на фирмата до сега обемите ни в строителството постоянно нарастват, което е атестат за качеството на предлаганите от нас услуги и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг….прочети още


 

За фирма „СИМЕКС” ЕООД гр.Шумен
Фирма „СИМЕКС” ЕООД е създадена през 2004 година с предмет строителство, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на жилищното, индустриалното и общественото строителство.

През годините фирмата се утвърди като предпочитан партньор за много водещи индустриални предприятия в региона. Като следствие от прецизността при осъществяване на проектите, внедряване на най-новите технологии и стриктното им спазване, ние сме предпочитан партньор, както от промишлените предприятия в региона, така и от по-малки фирми и предприемачи за реализация на инвестиционните им идеи.прочети още