САНИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ


СИМЕКС ЕООД се е специализирала във вътрешното и външно саниране и реконструиране на сгради от всякакъв тип, във връзка с постигане на по- висока енергийна ефективност. Целта е постигане на оптимални сградни енергийни характеристики по смисъла на Директивата на Европейския съюз за енергийните характереистики на сградите 2010/31/EU, която предстои да влезе в сила за всички страни членки на Европейския съюз от м. януари 2020 година.

Вашият коментар