РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

СИМЕКС ЕООД има опит в разрушаването на съществуващи сгради, части или останки от такива. Фирмата притежава цялата налична техника за осъществяване на дейността, както и необходимия транспорт за извозване на строителните отпадъци за депониране. Основен ключов елемент при пълното или частично разрушаване на сгради е запазване на цялата наземна и подземна комуникационна инфраструктура ако същата е необходимо да бъде използвана отново.