ДЕЙНОСТИ

СИМЕКС ЕООД извършва както цялостно строителство на сгради и съоръжения, така и изпълнение на различни видове строително монтажни работи от фазите на строителния процес. Важен факт е, че фирмата има опит и в строителството в територии със специален статут, с наложени ограничения за определени дейности по действащото българско законодателство.

Основни дейности на СИМЕКС ЕООД са:

Строителство на сгради и съоръжения
Изработка и монтаж на метални конструкции
Довършителни работи
Саниране и реконструкции
Ремонтни дейности
Разрушаване на сгради
Консултантски услуги